Puhujat 2021

KTM Emmiliina Kujanpää
johtava veroasiantuntija
Keskuskauppakamari

Hän on työskennellyt kansainvälisen ja kotimaisen yritysverotuksen parissa yli kymmenen vuotta. Kujanpää on kirjoittanut ja luennoinut erityisesti sijoitustoiminnan verotuksesta ja yritysjärjestelyistä. Kujanpää vastaa vero-oikeuteen liittyvistä kysymyksistä ja toimii myös keskuskauppakamarin verovaliokunnan sihteerinä.

EMMILIINA KUJANPÄÄ
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon

Juha Lindgren
KTT, KM, professori,Vaasan yliopisto

Hän toimii Vaasan yliopistossa vero-oikeuden professorina ja on virkava-paalla Verohallinnon ylijohtajan teh-tävästä. Juha on väitellyt osakeyhtiön sukupolven-vaihdoksen verotuksesta, kirjoittanut mm. useita artikkeleja yritysten ja niiden omistajien verotuk-sesta, toiminut luennoitsijana yliopis-toissa, Verohallinnossa ja muilla foorumeilla sekä keskusverolautakun-nan puheenjohtajana.

JUHA
LINDGREN

KLT Risto Walden,

toimitusjohtaja Bilanssi Oy

 

Walden on verotuksen ja laskentatoimen asiantuntija.Hän kuuluu Suomen eturivin asiantuntijoihin kirjanpidollisella ja verotuksellisella osaamisellaan. Hän on kirjoittanut useita teemaan liittyviä kirjoja ja artikkeleita. Ristolla on vuosien koulutuskokemus kirjanpidon sekä verotuksen alueelta.Hän onn suosittu luennoitsija ja on valittu Helsingin kauppakorkeakoulun Vuoden Opettajaksi.​​

RISTO
WALDEN
 • White LinkedIn Icon
 • White Twitter Icon
Eveliina Hannula.jpg

Eveliina Hannula
Asiakkuusjohtaja
Verohallinto

 

Hannula vastaa Verohallinnossa pk- yritysten ja yrittäjäosakkaiden asiakkuuden kehittämisestä.

EVELIINA HANNULA

  KTM Karl-Johan Sigfrids
  Certima Oy

  Sigfrids on yli 20 vuotta toiminut yritysverotuksen asiantuntijana ja kouluttajana ympäri Suomea. Hänen erityisalansa on arvonlisäverotus sekä taloushallinto, josta hän on luennoinut usein mm. Kauppakamarien järjestämissä tilaisuuksissa.

  Sigfrids valittiin Vuoden kouluttajaksi 2014 kauppakamarien toimesta.

  KARL-JOHAN
  SIGFRIDS
  Tuuli_4.jpg

  Chicf Economist, PhD Tuuli Koivu
  Nordea

   

  Koivu on suomalainen taloustieteilijä. Hän työskentelee Nordeassa 

  pääekonomistina erikoisalueinaan 

  euroalueen makrotalous ja 

  rahapolitiikka. Aiemmin Koivu on työskennellyt ekonomistina Suomen Pankissa, Kiinan talouteen erikoistuneena ekonomistina Euroopan keskuspankissa

  Rahoitusvakausvirastossa sekä 

  valtiovarainministeriössä

  TUULI KOIVU