top of page
3.10.2019

Hallitusohjelman veropäätökset vaikuttavat yritysten kustannuksiin

Hallitusohjelman yritysverotusta koskevat linjaukset vaikuttavat useiden yritysten kustannuksiin. Myöskin OECD:n digiveroehdotus aiheuttaa muutospainetta kansainväliseen verotukseen.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan sisältyy useita yritysverotusta koskevia linjauksia ja kirjauksia. Vaikka yritysten ja yrittäjien verotusta ei suoraan kiristetä, välillisen verotuksen kiristäminen vaikuttaa monen yrityksen kustannuksiin.

Ensi vuonna tulee voimaan jo edellisellä hallituskaudella päätettyjä uudistuksia, kuten yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen sekä osakesäästötiliä, sijoitusvakuutuksia ja sijoitusrahastoja koskevat veromuutokset. Lisäksi veronkiertodirektiivin voimaansaattaminen jatkuu hybridirakenteita ja maastapoistumisverotusta koskevalla lainsäädännöllä. Samalla ehdotetaan muutoksia kansainvälisiä yritysjärjestelyjä koskevaan lainsäädäntöön.

Hallitusohjelmassa halutaan edistää hallinnon ja koko yhteiskunnan digitalisaatiota sekä reaaliaikaista taloutta. Verohallinto on linjannut jo keväällä pyrkimyksensä tehdä yhteistyötä erilaisten liiketoiminta-alustojen kanssa, jotta verotuksesta tulisi mahdollisimman reaaliaikaista. Verohallinnon tarkoituksena on saada yritysten sähköinen taloustieto kulkemaan suoraan Verohallinnolle ilman erillistä ilmoittamista.

Tulorekisterin käyttöönotto tämän vuoden alussa on aiheuttanut työtä yrityksille. Veroraportoinnin reaaliaikaistumisen myötä toimijoille on odotettavissa lisää muutoksia verojen ilmoittamiseen. Yritysten ja verokonsulttien raportointivelvollisuuksiin vaikuttavat myös taannehtivasti sovellettavat säännökset verojärjestelyiden ilmoittamisesta viranomaisille.

Digitalisaatio aiheuttaa muutospainetta kansainväliseen verotukseen. OECD:n digiveroehdotusta odotetaan lokakuussa. Digiverohankkeella pyritään ehkäisemään digijättien verottamatta jäämistä. Käytännössä kysymys on kuitenkin laajemminkin siitä, millä valtiolla tulisi olla verotusoikeus digitaalisesta liiketoiminnasta saatuun tuloon: verotettaisiinko suomalaisen digitaalisia palveluita tuottavan yrityksen tulo Suomessa vai palvelun käyttäjän asuinvaltiossa.

Emmiliina_Kujanpää2.jpg
Emmiliina Kujanpää

Ilmajokelaislähtöinen KTM Emmiliina Kujanpää työskentelee Keskuskauppakamarissa johtavana veroasiantuntijana. Hän on aikaisemmin toiminut kansainvälisen yritysverotuksen asiantuntijana KPMG:llä. Emmiliina on kiinnostunut erityisesti EU-oikeudellisista verokysymyksistä.

bottom of page